Jordanien vinner omfattande entreprenadskiljeförfarande

Det Hashimitiska kungadömet Jordanien, företrätt av Mannheimer Swartling, har i ett omfattande skiljeförfarande framgångsrikt försvarat sig mot krav på 460 miljoner US-dollar (inklusive ränta) som riktats mot landet av det turkiskt ägda bolaget Disi Water Private Shareholding Company Limited (”Diwaco”). Tvisten rörde genomförandet av ett betydande infrastrukturprojekt (som genomfördes på en BOT-basis), vilket syftade till att öka vattenförsörjningen till Amman. Som projektbolag ansvarade Diwaco för att borra 55 vattenbrunnar i södra Jordanien och bygga ett 325 km långt vattentransportsystem till Amman i norra Jordanien.

Diwaco inledde ett ad hoc-skiljeförfarande enligt UNCITRAL-reglerna i mars 2015 och domen meddelades den 22 februari 2018. Skiljenämnden ogillade Diwacos krav, med undantag för cirka 2,5 miljoner US-dollar, och upprätthöll hela Jordaniens motkrav. Diwaco dömdes att betala 10 miljoner US-dollar i förseningsvite, samt 12 miljoner US-dollar för att täcka för Jordaniens rättegångs- och expertkostnader samt skiljenämndens arvoden och kostnader.

Mannheimer Swartlings team för internationella projekt har stöttat Jordanien med juridisk rådgivning i flera stora vatteninvesteringar genom åren, inklusive framtagande av kontraktsdokumentationen för As-Samras avloppsreningsverk och Disi-projektet, som var föremål för det nu avslutade skiljeförfarandet.

Mannheimer Swartlings team bestod av jurister från grupperna Tvistlösning samt Infrastruktur och Entreprenad. Byrån agerade huvudombud med Aljazy & Co i Amman, Jordanien, som lokalt ombud.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.