Kyrkotorn i Bryssel

Mannheimer Swartlings Brysselkontor erbjuder kvalificerad rådgivning inom EU- och konkurrensrätt. Rådgivningen sker ofta i nära samarbete med byråns övriga specialister på detta område.

Gruppen arbetar med ärenden som EU- och konkurrensrättsliga domstolsprocesser, förvärvsanmälningar till EU-kommissionen och nationella myndigheter, ärenden som handlar om fri rörlighet av varor och tjänster samt statliga stödåtgärder och handelsrättslagstiftning.

Effektiv ärendehantering

Juristerna i Bryssel företräder bland annat klienter inför EU-kommissionen och EU:s domstolar och har nära kontakter med andra centrala institutioner. Det gör handläggningen av klienternas ärenden effektiv. Den kan direkt anpassas till förändringar i lagstiftning och praxis.

Expertis

Mannheimer Swartling verkar över hela världen från kontor i Sverige, Bryssel, Singapore och USA. Vår rådgivning omfattar i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.