Båt vid kaj i Gamla stan Stockholm

I Sverige finns Mannheimer Swartling på tre olika kontor. Oberoende av verksamhetsort arbetar juristerna på daglig basis i kontors- och verksamhetsöverskridande team för att varje klient ska få tillgång till den bästa möjliga rådgivningen.

Mannheimer Swartling bildades 1990 genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå. Genom fusionen skapades en byrå med drygt 90 jurister, och sedan dess har vi vuxit konstant. Ambitionen har varit densamma från start – det vill säga att leverera högsta kvalitet i allt vi gör. I Sverige finns våra klienter över hela landet, och vi tillgodoser deras behov från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vår expertis

Våra jurister erbjuder affärsjuridisk fullservicerådgivning, det vill säga rådgivning inom de allra flesta verksamheter och branscher. Hållbarhet är en integrerad del i verksamheten. Det är även byråns grundläggande värderingar – affärsfokus, kvalitet och laganda.

Expertis

Mannheimer Swartling verkar över hela världen från kontor i Sverige, Bryssel, Singapore och USA. Vår rådgivning omfattar i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.