Vy över New York

Juristerna på Mannheimer Swartlings New York-kontor har mångårig erfarenhet av det komplexa amerikanska rättssystemet och affärslandskapet. Byrån hjälper skandinaviska klienter som gör affärer i USA och amerikanska klienter med intressen i Skandinavien.

New York-kontorets jurister anlitas löpande i allt från initiala etableringsfrågor till komplicerade företagsförvärv, värdepapperstransaktioner och projektledning i amerikanska rättsprocesser. Precis som våra övriga kontor samarbetar New York-kontoret ofta med övriga specialister inom byrån och med de främsta lokala ombuden för att alltid leverera bästa tänkbara rådgivning till våra klienter.

Kanada

Mannheimer Swartlings kontor i New York anlitas även ofta i kanadensiska ärenden då de har mångårig erfarenhet av att göra affärer i Kanada och att arbeta med kanadensiska rådgivare. Genom New York-kontorets unika erfarenhet och kontaktnät blir byråns klienter alltid väl omhändertagna av de bäst lämpade lokala juristerna i varje ärende med kanadensisk anknytning.

Expertis

Mannheimer Swartling verkar över hela världen från kontor i Sverige, Bryssel, Singapore och USA. Vår rådgivning omfattar i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.