Financial district in Singapore

Singapore är en viktig knutpunkt för stora investeringar och affärsförhandlingar och den juridiska miljön är pålitlig och stabil. Vi ser hur landet fortsätter att locka till sig stora, internationella skiljeförfaranden.

Mannheimer Swartlings kontor i Singapore är centrum för byråns tvistlösningsverksamhet i Asien, och fokuserar särskilt på internationella tvister. Kontoret ligger bredvid Singapore International Arbitration Centre (SIAC) och världsledande International Court of Arbitration (ICC).

Specialistrådgivning i världsklass

Totalt har Mannheimer Swartling drygt 80 jurister som fokuserar på tvistlösning, vilket gör vårt team till ett av de största i Nordeuropa. Att våra jurister samarbetar helt sömlöst över lands- och verksamhetsgränser i kombination med vår lokala närvaro gör det möjligt att förse byråns klienter med specialistrådgivning i världsklass. Juristerna på Singaporekontoret arbetar integrerat med vår tvistlösningsgrupp i Sverige samt med byråns övriga verksamhetsgrupper.

Vid större och komplexa ärenden som kräver särskild lokal expertis har vi ett väletablerat kontaktnät med lokala advokatbyråer runt om i Asien. Kontoret i Singapore erbjuder också en möjlighet till utlandstjänstgöring för byråns jurister.

Expertis

Mannheimer Swartling verkar över hela världen från kontor i Sverige, Bryssel, Singapore och USA. Vår rådgivning omfattar i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.