Nytt avtal om outsourcing av spårtrafik på flera lokalbanor i Stockholm

Trafiknämnden i Region Stockholm (SL), som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län, beslutade i maj 2023 att uppdra åt AB Stockholms Spårvägar att med start i augusti 2024 bedriva spårtrafik på Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan, Lidingöbanan och Spårväg City.

Uppdraget tilldelades efter upphandling i konkurrens med tre anbudsgivare. Upphandlingen överprövades men beslutet om tilldelning har, efter avslutad prövning, fastställts och avtalet kommer därmed att ingås med AB Stockholms Spårvägar.

Det tilldelade uppdraget innebär ett helhetsåtagande som utöver driften av trafiken omfattar bland annat trafikplanering, trafikinformation, underhåll av SL:s spårfordon, drift och underhåll av hållplatser och depåer samt visst underhåll av spåranläggningarna. Uppdraget löper över 10 år och berör mer än 50 miljoner påstigande resenärer per år. Värdet på avtalet uppskattas uppgå till cirka sex (6) miljarder kronor.

Mannheimer Swartling har biträtt SL i upphandlingsprojektet, inklusive överprövningsprocessen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.