Impilo och KKR har ingått ett strategiskt partnerskap tillsammans med ledningen i Immedica Pharma

Impilo har ingått ett avtal om att (tillsammans med minoritetsägarna) avyttra sin majoritetsandel i Immedica Pharma, ett läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering av läkemedel för sällsynta sjukdomar och specialistvårdsprodukter, till KKR, ett ledande globalt investmentbolag.

Impilo kommer att återinvestera i transaktionen för att bli en jämbördig ägare med KKR, och parterna kommer att arbeta tillsammans med Immedicas ledningsgrupp för att tillse Immedicas fortsatta tillväxt. Transaktionen är föremål för sedvanliga regulatoriska villkor och tillträdesvillkor.

Immedica Pharma grundades 2018 av Impilo och en erfaren ledningsgrupp. Verksamheten har byggt upp en portfölj och pipeline av läkemedel, främst inom hematologi och onkologi samt genetiska och metaboliska sjukdomar för sällsynta tillstånd med stora medicinska behov. Immedica har snabbt expanderat till en framväxande ledare inom sällsynta sjukdomar i Europa, med intäkter på 100 MEUR och en årlig tillväxt på mer än 50%.

Mannheimer Swartling biträdde Impilo i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.