Härnösands kommun ingår socialt utfallskontrakt med Utfallsfonden

Avtalet mellan Härnösands kommun och Utfallsfonden Projektfinansiering 1 AB (”Utfallsfonden”) syftar till att förbättra äldre personers livssituation och stärka deras självständighet för att på så vis minska behovet av hemtjänst. Satsningen är den första i sitt slag i Sverige av denna storlek.

Den 28 juni 2024 ingicks avtalet som innebär att Utfallsfonden investerar SEK 35 miljoner under 3,5 år, med möjlighet till ytterligare SEK 15 miljoner under 1,5 år vid synliga framsteg i verksamheten och om finansieringsbehovet kvarstår.

Ett så kallat socialt utfallskontrakt innebär att återbetalningen av investeringen är kopplad till gemensamt uppsatta utfallsmål. I detta fall exempelvis förbättrad kvalitet på och minskat behov av hemtjänst. Om satsningen blir lyckad återbetalar kommunen investeringen till Utfallsfonden baserat på de faktiska kostnadsbesparingar som uppnås.

Härnösands kommun rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med ingåendet av det sociala utfallskontraktet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.