D. Carnegie & Co AB (publ) förvärvar fastigheter i Stockholmsregionen till ett värde om 2,47 mkr

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 15 december 2017 avtalat om förvärv av en fastighetsportfölj från Akelius till ett värde om 2,47 miljarder kronor före avdrag av latent skatt om 0,21 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av 27 fastigheter med totalt 1 420 bostäder belägna i områdena Nynäshamn, Södertälje, Järna och Ösmo.

D. Carnegie & Co AB (publ) rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, som enligt Fastighetsvärldens statistik var årets hittills största transaktion på den svenska fastighetsmarknaden.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.