Concise Guide to Arbitration in Sweden, andra upplagan

Den 20 maj 2019 publicerades den andra upplagan av Mannheimer Swartlings ”Concise Guide to Arbitration in Sweden”. Den första utgåvan av guiden publicerades 2014. Sedan dess har SCC utfärdat nya skiljedomsregler (2017) och den svenska skiljeförfarandelagen från 1999 reviderades delvis år 2019. Samtidigt har de svenska domstolarna fortsatt att utveckla praxis kring svenska skiljeförfaranden genom ett antal viktiga avgöranden. Den andra upplagan av guiden har uppdaterats för att återspegla denna utveckling.

”Concise Guide to Arbitration in Sweden” innehåller det grundläggande för alla som deltar i skiljeförfaranden i Sverige och behandlar såväl kommersiella skiljeförfaranden som investeringstvister. Boken ger också en introduktion till de aspekter av avtalsrätten som vanligtvis är relevanta i en tvist som regleras av svensk materiell rätt. Slutligen innehåller den även praktisk information för advokater som besöker Sverige.

Författarna är Robin Oldenstam, Kristoffer Löf, Alexander Foerster, Azadeh Razani, Fredrik Ringquist och Aron Skogman, vilka samtliga är medlemmar i tvistlösningsgruppen på Mannheimer Swartling. Gruppen är ledande i Norden och rankad på toppnivå globalt. Ytterligare information om verksamhetsgruppen för tvistlösning på Mannheimer Swartling finns här.

Guiden finns tillgänglig elektroniskt, utan kostnad som en e-bok eller som PDF.

Guidens kapitel:

  1. Introduction
  2. Arbitration in Sweden
  3. Investment Arbitration in Sweden
  4. Swedish Contract Law
  5. Practicalities
Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.