Brygga med vatten i bakgrunden

Vattenfall säkrar ersättning om EUR 1,6 miljarder

Under 2012 inledde Vattenfall AB och ett antal dotterbolag skiljeförfarande mot Tyskland enligt Energistadgefördraget (ECT), en multilateral investeringsskyddstraktat. Vattenfall krävde ersättning för den skada som orsakats av Tysklands beslut under 2011 om en förtida utfasning av kärnkraftsproduktion i Tyskland. Beslutet medförde tidigarelagd nedstängning av kärnkraftverk i vilka Vattenfall var delägare. En talan mot beslutet fördes även vid Tysklands författningsdomstol.

I mars 2021 träffades en överenskommelse som implementerade två beslut av Tysklands författningsdomstol. Den innebär att Vattenfall får ersättning med ett belopp om totalt ca 1,6 miljarder euro, varav ca 1,4 miljarder euro direkt från den tyska staten. De huvudsakliga villkoren i överenskommelsen har lagfästs i den tyska Atomenergilagen per den 31 oktober 2021. Sedan dess har ECT‑förfarandet avslutats och Vattenfall har erhållit betalning från Tyskland i enlighet med överenskommelsen.

Vattenfall företräddes av Mannheimer Swartling och Luther (ECT-förfarandet) samt Redeker Sellner Dahs (vid de tyska domstolarna).

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.