Rikshem avyttrar samhällsfastigheter i Sigtuna

Rikshem avyttrar ett antal samhällsfastigheter i Sigtuna till Sigtuna kommun. Fastigheterna rymmer idag LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende.

Även efter avyttringen kommer Rikshem att ha kvar ett stort fastighetsbestånd i Sigtuna. Transaktionen är villkorad av beslut i kommunfullmäktige den 25 april.

Rikshem rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.