Mannheimer Swartling har biträtt investerarna i samband med Polar Structure’s emission av seniora säkerställda obligationer i ett belopp av SEK 835 miljoner

De seniora säkerställda obligationerna om 835 miljoner kronor emitterades av ett helägt dotterbolag till Polar Structure och förvärvades av investerarna (representerade av Mannheimer Swartling) den 15 augusti 2023.

Obligationerna löper med en fast ränta och har en löptid om 15 år. Lånet är säkerställt genom olika panter i fem järnvägsrelaterade tillgångar belägna i tre olika järnvägsknutpunkter i Sverige.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.