Joel Mårtensson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Joel rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Han arbetar bland annat med tillståndsprövningar, ansvar för föroreningar och miljörättsliga frågor i transaktioner. Joel började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Uppsala universitet och har även studerat juridik vid RGGU i Moskva.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2008)
 • Studier i rysk civilrätt och kommersiell rätt (RGGU, Moskva, 2006-2007)
 • Försvarets tolkskola, 2000-2001

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Ryska
 • Sveriges advokatsamfund, 2012
 • Svenska Föreningen för Miljörätt

Joel Mårtensson

Partner

Joel Mårtensson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Joel rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Han arbetar bland annat med tillståndsprövningar, ansvar för föroreningar och miljörättsliga frågor i transaktioner. Joel började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Uppsala universitet och har även studerat juridik vid RGGU i Moskva.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2018-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2007-2017

Utbildning

 • Jur kand (Uppsala universitet, 2008)
 • Studier i rysk civilrätt och kommersiell rätt (RGGU, Moskva, 2006-2007)
 • Försvarets tolkskola, 2000-2001

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Ryska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2012
 • Svenska Föreningen för Miljörätt