Joel Mårtensson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Joel rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Han arbetar bland annat med tillståndsprövningar, ansvar för föroreningar och miljörättsliga frågor i transaktioner. Joel började på byrån 2007 och är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand från Uppsala universitet och har även studerat juridik vid RGGU i Moskva.