Tosito förvärvar projektet Kärnekulla

Tosito har tecknat avtal om att förvärva projektet Kärnekulla i Habo, nära kommungränsen till Jönköping. I första etappen av projektet planeras det bland annat för runt 800 bostäder, skola, förskola, idrottshall samt kommersiella lokaler för livsmedelsbutik. Bostäderna kommer att innehålla både hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Detaljplanearbetet för den andra etappen kommer att påbörjas det närmsta året. Tosito inväntar nu den färdiga detaljplanen, och planerar för byggstart våren 2020 med första inflyttning 2021.

Mannheimer Swartling var köparens legala rådgivare, och Feka Juridik var rådgivare åt säljaren.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.