Fastighets AB Eric Ekblad säljer fastighetsportfölj till Fastighets AB Regio för 2,13 mdkr

Fastighets AB Eric Ekblad har genom en bolagsaffär avyttrat en fastighetsportfölj bestående av sju fastigheter i centrala Jönköping till Fastighet AB Regio. Fastighetsportföljen omfattar ca 70 000 kvm och består till största del av kontors- och handelslokaler med inslag av bostäder, gym och hotell. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 130 miljoner kronor. I samband med förvärvet övergår även befintlig förvaltningsorganisation till Fastighets AB Regios samarbetspartner P&E Fastighetspartner AB, som därigenom etablerar en lokal organisation i Jönköping.

Fastighets AB Eric Ekblad är ett familjeägt fastighetsbolag som de senaste 20 åren har arbetat med fastighetsutveckling, förädlingsprojekt och fastighetsförvaltning i Jönköpings city.

Fastighets AB Regio startades 2015 av Tredje AP-fonden som majoritetsägare och med Brunswick Real Estate som förvaltare.

Mannheimer Swartling representerade Fastighets AB Eric Ekblad i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.