Capio förvärvar Legevisitten

Capio har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Legevisitten som bedriver specialistvård, främst inriktad på vård av den äldre patienten, och primärvård. Under 2017 omsatte koncernen 613 MSEK. Förvärvet ökar Capios kapacitet inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter i Stockholmsområdet och stärker Capios position inför införandet av fritt vårdval inom geriatrik i Stockholm under 2019.

Enterprise value uppgår till 365 MSEK och förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från den 1 september 2018. Förvärvet förutsätter godkännande från Stockholms och Värmlands läns landsting liksom godkännande av Konkurrensverket.

Capio-koncernen är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capio AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Capio företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.