Nasdaq vinner uppmärksammat konkurrensmål

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade den 28 juni 2019 dom i ett mål som i olika former pågått sedan 2011 och är ett av de mest uppmärksammade konkurrensrättsliga målen i Sverige någonsin och det största angående missbruk av dominerande ställning.

I målet gjorde Konkurrensverket gällande att Nasdaq, som bl.a. driver de nordiska börserna i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors, missbrukat en dominerande ställning genom att hindra en konkurrent att placera sitt datorsystem i en datorhall utanför Stockholm där Nasdaqs börsdator också stod. Patent- och marknadsöverdomstolen finner dock, i likhet med underinstansen Patent- och marknadsdomstolen, att Nasdaq inte agerat konkurrensbegränsande över huvud taget. Konkurrensverkets talan ogillas därför helt och Nasdaq tillerkänns full ersättning för ombudsarvode i båda instanserna. Domen kan inte överklagas.

Nasdaq företräddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.