Anna Bryngelsson ingår i byråns verksamhetsgrupp för Miljörätt. Hon rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden med särskilt fokus på tillståndsprövning av olika slags industriella verksamheter. Hon har gedigen erfarenhet av processer i domstolar och myndigheter, i såväl stora och komplexa prövningar som mindre processer.

Anna hjälper klienter med frågor inom en rad miljöregulatoriska fält, särskilt inom områden som rör industrin. Några av hennes fokusområden är handel med utsläppsrätter och regelverket kring växtskyddsmedel.

I samband med transaktioner bistår Anna med bedömning och hantering av miljörisker, såsom förorenad mark eller bristande regelefterlevnad.