Cementa beviljas tillstånd att utöka sin kalkstenstäkt i Slite

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Cementa AB tillstånd att utvidga sin kalkstenstäkt i Slite, Gotland. Tillståndet möjliggör ytterligare 20 år av kalkstensbrytning. Kalksten är den huvudsakliga råvaran i cement och täkten försörjer Cementas cementfabrik i Slite. Cirka två tredjedelar av all betong som produceras i Sverige tillverkas av cement från den fabriken, och tillståndet säkerställer fortsatt nationell försörjning av cement.

Flera myndigheter och organisationer motsatte sig ansökan, och tillståndet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Cementa rådges av Mannheimer Swartling i tillståndsprocessen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.