Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2010)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2017

Albert Roos

Senior Associate

Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2010)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2017