Mannheimer Swartling utser fyra nya partners

Mannheimer Swartling har glädjen att meddela att vi just röstat in fyra nya partners till byrån.

Vi är glada att presentera våra nya partners: Hanne Aarsheim, Mårten Nicolin, Albert Roos och Victor Sellin Karlsson. Deras beprövade juridiska kompetens och engagemang för att tillhandahålla exceptionell service gör dem till ovärderliga tillgångar för Mannheimer Swartling.

Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling, uttrycker stolthet över byråns senaste tillskott: ”Det är med stor glädje vi välkomnar våra fyra nya partners. Deras imponerande juridiska färdigheter och dedikation till våra klienter och utvecklingen av byrån är en källa till inspiration för oss alla. Vi ser fram emot att följa deras fortsatta framgångar och bidrag till vår gemensamma framtid.”

Dernestam framhåller vidare att de nyutnämnda partnerna är genuina ambassadörer för byråns grundläggande kärnvärden: ”Hos Mannheimer Swartling är våra kärnvärden laganda, affärsfokus och kvalitet, av högsta betydelse. Dessa värden är grundläggande för vårt arbete och vägleder oss i att alltid leverera högsta tänkbara kvalitet till våra klienter. Hanne, Mårten, Albert och Victor är utan tvekan genuina representanter för våra grundläggande värderingar.”

Nyutnämnda partners

Hanne Aarsheim är en del av Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning samt branschgrupp för Shipping, Transport and Logistics. Hon arbetar vid byråns kontor i Göteborg. Hannes arbete omfattar alla typer av tvister med ett speciellt fokus på internationella skiljeförfaranden samt klandertvister. Hon är även specialiserad inom shipping och har omfattande erfarenhet av olika typer av avtal såsom skeppsbyggnadskontrakt, samarbetsavtal, ombyggnadskontrakt samt köp och försäljning av fartyg.

Hanne började på byrån 2005. Hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.

Mårten Nicolin ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för EU- och konkurrensrätt och arbetar vid byråns kontor i Stockholm. Han tillhandahåller rådgivning kring förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning, samt avseende förvärvskontroll, statligt stöd och andra EU-rättsliga frågeställningar. Mårten har stor erfarenhet av att företräda klienter inför konkurrensmyndigheter och domstolar, och har agerat ombud i flera av Sveriges mest uppmärksammade konkurrensrättsliga ärenden.

Mårten började på byrån 2010. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Uppsala universitet.

Albert Roos är en del av Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och arbetar vid byråns kontor i Stockholm. Albert fokuserar särskilt på komplexa strukturfrågor. Vidare är han mycket erfaren inom flera olika näringsgrenar och har arbetat huvudsakligen med förvärv och strukturärenden för startups, private equity, industriella, finansiella och andra svenska och internationella klienter, både i svenska och internationella sammanhang.

Albert började på byrån 2012. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand och en fil kand i företagsekonomi från Lunds universitet.

Victor Sellin Karlsson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Publik M&A och aktiemarknad och arbetar på byråns kontor i Stockholm. Victor är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar med alla typer av aktiemarknadstransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden. Victor biträder även noterade företag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

Victor började på byrån 2015. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en juristexamen från Uppsala universitet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Carlquist, Chief Marketing and Communications Officer
+46 70 977 79 34, helena.carlquist@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.