IntervjuAnna Bryngelsson

Anna Bryngelsson, senior associate inom verksamhetsgruppen Miljörätt

Miljörätt är ett otroligt spännande rättsområde att arbeta med. Både lagstiftningen och rättspraxis utvecklas ständigt och eftersom i princip all miljörättslig reglering kommer från EU måste man navigera i både svensk rätt och EU-rätt.
Eftersom lagstiftningen är så ny är det många frågor som aldrig har prövats och det finns ofta stort utrymme att argumentera. Vi processar mycket i domstolar och hos myndigheter, främst skriftligen. Det passar mig bra eftersom jag gillar att skriva.

Miljörätt är ett otroligt spännande rättsområde att arbeta med.

Jag gillar också att arbeta i skärningspunkten mellan naturvetenskap och juridik. I många ärenden arbetar vi tillsammans med tekniska konsulter såsom ingenjörer, kemister eller biologer. Som jurister måste vi inte bara förstå den tekniska sidan av ett ärende – det kan till exempel vara fråga om verkningssättet hos en kemisk produkt eller varför ett visst utsläpp uppstår från en industri – utan också vara bryggan som översätter de tekniska omständigheterna till juridik.

Jag har haft stort utbyte av att engagera mig i andra delar av byrån. Under 2015 var jag till exempel byråambassadör för SOS Barnbyar och arbetade med att sprida kunskap och engagemang bland mina kollegor om Mannheimer Swartlings långa samarbete med SOS Barnbyar. Tillsammans med min ambassadörskollega åkte jag till Moçambique och fick på plats se vilka viktiga insatser organisationen gör där. Det var en omskakande resa som jag är väldigt glad att jag fick chansen att göra.