Landshypotek Bank AB (publ) emitterar additional tier 1-obligationer om SEK 500 miljoner

Landshypotek Bank AB (”Landshypotek”) har framgångsrikt emitterat primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) om 500 miljoner svenska kronor.

Obligationerna har evig löptid och löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 270 bps per år. Obligationerna kommer att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Landshypotek rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.