Swedish Orphan Biovitrum etablerar MTN-program och emitterar obligationer om 3 miljarder kronor

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (”Sobi”) har etablerat ett MTN-program med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro och har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Under programmet har Sobi möjlighet att löpande emittera obligationslån (s.k. medium term notes) på kapitalmarknaden i svenska kronor eller euro. I samband med etablerandet av MTN-programmet har Sobi emitterat tre serier av obligationer därunder om ett totalt belopp om 3 miljarder kronor.

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Sobi rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med etableringen av MTN-programmet och den efterföljande obligationsemissionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.