Mannheimer Swartling har biträtt vid Coors emission av företagsobligationer om 1 miljard kronor

Mannheimer Swartling har biträtt vid Coor Service Management Holding AB:s (publ) (”Coor”) emission av obligationer om ett sammanlagt initialt belopp om 1 miljard kronor inom en ram om totalt 2 miljarder kronor.

Coor avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Mannheimer Swartling har även biträtt vid Coors återköpserbjudande och förtida inlösen avseende utestående obligationer 2019/2024.

Coor är en av de ledande leverantörerna av facility management-tjänster i Norden. Coors aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Coor rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.