Hoist Finance förvärvar portfölj av non-performing loans från Lowell

Hoist Finance AB (publ) (”Hoist Finance”), ett svenskt kreditmarknadsbolag, har ingått ett avtal med Lowell Sverige AB om att förvärva en svensk portfölj av nödlidande konsumentlån (eng. non-performing consumer loans).

Det nominella värdet av portföljen uppgår till ungefär SEK 8,1 miljarder med en slutlig köpeskilling om SEK 1,2 miljarder.

Hoist Finance biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.