Legal Notices Sverige

Juridisk person

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Säte: Stockholm
Org.nr: 556399-4499
Momsnr.: SE556399449901

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är registrerat hos Bolagsverket.

Lagar och regler

I Sverige regleras Mannheimer Swartling och dess medarbetare av Sveriges advokatsamfund; Adress: Box 27321, SE-102 54 Stockholm.
Advokatsamfundets hemsida

Mannheimer Swartling och dess medarbetare i Sverige lyder under Sveriges advokatsamfunds regler för advokater, kodifierade i advokatsamfundets stadgar och dess vägledande regler om god advokatsed samt reglerna för god advokatsed som utfärdas av Rådet för advokatsamfund i Europeiska Unionen (The Council of Bars and Law Societies of Europe). Stadgarna samt de etiska reglerna finns tillgängliga på svenska och engelska på Advokatsamfundets hemsida.