Juridisk person

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är ett privat aktiebolag som är registrerat hos Bolagsverket. Styrelsens säte är i Stockholm.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Org.nr: 556399-4499
Momsnr.: SE556399449901

Lagar och regler

Mannheimer Swartling och dess medarbetare är reglerade av Sveriges advokatsamfund.