Snart är det dags – ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Den 13 september antog riksdagen lagförslaget om ett nytt svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Den nya FDI-lagen gör det möjligt att granska utländska direktinvesteringar som kan leda till säkerhetsrisker och, om det är nödvändigt, begränsa eller förbjuda sådana investeringar.

Lagen kommer att träda ikraft 1 december 2023 och då gälla för investeringar som genomförs efter detta datum (även om avtal ingåtts före den 1 december 2023). Även om syftet med lagen är att reglera utländska direktinvesteringar så kommer även svenska och EU-baserade investerare att behöva anmäla investeringar om lagen är tillämplig. FDI-lagen kommer på ett eller annat sätt att påverka flertalet företagsförvärv och investeringar framöver.

Läs mer om de nya reglerna här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.