Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Den 1 december trädde en ny lag om ett nytt svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) ikraft. Den nya FDI-lagen gör det möjligt att granska utländska direktinvesteringar som kan leda till säkerhetsrisker och, om det är nödvändigt, begränsa eller förbjuda sådana investeringar.

FDI-lagen blir tillämplig förutsatt att det sker en investering i en så kallad skyddsvärd verksamhet. Båda dessa begrepp definieras närmre i lagen med tillhörande förordningar etc. Även om syftet med lagen är att reglera utländska direktinvesteringar så måste även svenska och EU-baserade investerare anmäla investeringar om lagen är tillämplig.

FDI-lagen kommer på ett eller annat sätt att påverka flertalet företagsförvärv och investeringar framöver, även om endast ett fåtal transaktioner i slutändan kommer anses problematiska.

Läs mer om de nya reglerna här.

Kontakt

Johan Carle | Partner | johan.carle@msa.se

Carolina Dackö | Partner | carolina.dacko@msa.se

Anders Bergsten | Partner | anders.bergsten@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.