Mannheimer Swartlings Årsrapport 2022

2022 blev ett på flera sätt tragiskt år. Plötsligt hotades flera förhållanden vilka vi tidi­gare tagit för givna. Först och främst freden, som länge har säkerställt trygghet och utveckling i vår del av världen. Som en förlängning av detta globaliseringen och ytterst även den ständiga tillväxt och det välstånd som denna utveckling har genererat.

I denna ordning är juridiken central. Ordningen vilar på mänskliga rättigheter, the rule of law, rättvisa och tillit. Det som har hänt under 2022 berör därför oss advokater alldeles särskilt. På Mannheimer Swartling är vi dock optimister när det gäller juridikens roll att säkerställa fredliga, fria och öppna samhällen. Vi tror på de fantastiska möjligheter som följer med detta. Vi är där­för övertygade om att den ordning vi hitintills tagit för given också till slut kommer att segra.

Innan vi är där går det dock inte att bortse från tragedin och alla dess konsekvenser. Främst handlar det givetvis om alla de som drabbats personligen av Rysslands brutala invasion av Ukraina. Men invasionen har även fått andra konsekvenser, också för Mannheimer Swartling. Den 25 februari – dagen efter invasionen – beslutade vi att stänga ned all vår verksamhet i Ryssland. Även utvecklingen i Iran har påverkat oss. Vi fick exempelvis väldigt mycket uppmärk­samhet när vi fördömde den iranska regimens aggression mot sitt folk. Dels ser vi det som vår skyldighet som advokater att stå upp för rättsstaten, dels var det viktigt för oss med tanke på att många av våra och våra klienters medarbetare har sina rötter i Iran.

Samtidigt som 2022 var ett intensivt år levererade Mannheimer Swartlings medarbetare fan­tastiska resultat. Vårt övergripande mål är att alltid – oavsett omständigheter och i allt vi gör – leverera högsta tänkbara kvalitet. Ytterst möjliggörs allt detta genom vårt starka teams unika ”vi-känsla”. Vi är 600 medarbetare med olika åsikter och bakgrund, men vi delar tre grund­läggande värderingar – kvalitet, affärsfokus och laganda och tillsammans vill vi fortsätta att utveckla den mest högkvalitativa affärsjuridiska rådgivningen på den mest attraktiva advoka­tbyrån.

Trots den mörka omvärlden ser vi fram emot 2023. Inte minst eftersom vi vet att vi som advo­ka­ter kan bidra till en bättre värld om vi bara kavlar upp ärmarna och vågar ta ställning. Vi advokater kan göra skillnad. Det ska vi också göra när det behövs.

Varmt välkommen att läsa om vad vi arbetade med under det gångna året.

Mannheimer Swartlings Årsrapport 2022

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.