Med hjälp av olika digitala verktyg kan vi effektivisera rådgivningen och maximera värdeskapandet för våra klienter. Nedan återges exempel på de verktyg som vi använder oss av.

Digitala samarbetsplattformar och virtuella datarum

Genom MSA Collaborate möjliggörs sömlöst samarbete, mer effektiv rådgivning samt bättre projektledning och informationsdelning. Tjänsten ger även tillgång till kostnadseffektiva och användarvänliga virtuella datarum som används i samband med transaktioner.

Verktyg för att underlätta research och analys i tvistlösningsprocesser

Luminance är en plattform för AI-driven dokumentanalys. Byråns jurister använder verktyget i utredningsskedet av tvistlösningsprocesser för att effektivisera arbetet. Tack vare verktyget kan juristerna snabbt identifiera och filtrera fram relevant information, vilket vanligtvis är en mycket tidskrävande uppgift.

Dokumentautomatisering

Genom automatiserad dokumenthantering underlättas exempelvis framtagandet av ett första utkast på ett avtal, något som förbättrar kvaliteten på dokumenten och hjälper byråns jurister att vara mer effektiva i sitt arbete. I vissa fall används funktionen direkt av klienter för att generera skräddarsydda, färdiga dokument på bara några minuter.

E-signering

E-signering används inom hela byrån för en smidigare och effektivare process för alla inblandade parters signering genom att minska på onödiga utskrifter och fysiska möten.