Med hjälp av olika digitala verktyg kan vi effektivisera rådgivningen och maximera värdeskapandet för våra klienter. Här hittar du exempel på digitala verktyg och deras användningsområden.

Digitala samarbetsplattformar (MSA Collaborate)

Möjliggör ett smidigare samarbete, mer effektiv rådgivning, bättre projektledning och informationsdelning.

Virtuella datarum (MSA Collaborate)

Kostnadseffektiva och användarvänliga virtuella datarum som används i samband med transaktioner.

Plattform för finansieringstransaktioner

En transaktionsplattform skapad av Legatics som förenklar och automatiserar delar av finansieringsprocessen för ökad effektivitet och förbättrad klientupplevelse. Dokument och avtalsvillkor laddas upp i plattformen, som tillåter samtliga parter att följa arbetsprocessen i realtid.

Verktyg för att underlätta research och analys i tvistlösningsprocesser

En plattform för AI-driven dokumentanalys skapad av Luminance. Byråns jurister använder verktyget i utredningsskedet av tvistlösningsprocesser för att effektivisera arbetet. Tack vare verktyget kan juristerna snabbt identifiera och filtrera fram relevant information – en annars mycket tidskrävande uppgift.

Dokumentautomatisering

Underlättar drafting av t.ex. avtal genom att automatisera produktionen av ett första utkast – något som förbättrar kvaliteten på dokumenten och hjälper byråns jurister att vara mer effektiva i sitt arbete. I vissa fall används verktyget direkt av klienter för att generera skräddarsydda, färdiga dokument på bara några minuter.

E-signering

E-signering används inom hela byrån för att underlätta signering för alla inblandade parter och undvika onödiga utskrifter.