Forskning kring hur juristbranschen och tjänstesektorn påverkas av digitaliseringen är värdefullt för att vi som organisation ska veta vad vi behöver göra för att genomföra nödvändiga förändringar.

Våra samarbetspartners inom akademien och deras studier av digitaliseringens effekter, och hur vi bäst kan möta den utvecklingen, ger oss viktiga insikter i och förståelse för hur vi kan utvecklas. Allt för att fortsatt kunna förse våra klienter med den bästa tänkbara rådgivningen.