Forskning kring hur juristbranschen och tjänstesektorn kommer att påverkas av digitaliseringen och vad vi som organisation behöver göra för att lyckas genomdriva den förändringen är värdefull.

Våra samarbetspartners inom akademien forskar kring hur juristbranschen och tjänstesektorn kommer att påverkas av digitaliseringen och hur vi bäst kan möta den utvecklingen.

Samarbetet ger oss en ovärderlig insikt i och förståelse för hur byrån kan utvecklas för att förse våra klienter med den bästa tänkbara värdeskapande rådgivningen.