Genom att integrera AI-verktyg i vår verksamhet kan vi strömlinjeforma våra arbetssätt ytterligare och erbjuda våra klienter ännu mer högkvalitativ juridisk rådgivning. Byråns mål är att vara den ledande advokatbyrån i världen när det gäller användandet av AI i vår rådgivning.

Särskilt den utveckling som sker inom generativ AI gör att rutinmässiga uppgifter i större grad kan automatiseras, vilket frigör mer tid att fokusera på komplexa och strategiska frågor. Generativ AI kan exempelvis användas som ett effektivt verktyg vid granskning av stora mängder material, prediktiv analys och vara ett viktigt hjälpmedel vid riskhantering och regelefterlevnad. För att omfamna den nya tekniken på bästa sätt samarbetar vi bland annat med våra inkubatorbolag.