Mathilda Haglund arbetar med företagsförvärv och -försäljningar inom ett stort antal branscher och ingår i byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser. Hon bistår regelbundet klienter med rådgivning kring strategiska samarbeten och investeringar, avknoppningar och separationer, teknikintensiva transaktioner och förvärvsrelaterade integrationer. Innan hon anslöt till verksamhetsgruppen för Företagsöverlåtelser, arbetade Mathilda under flera år i verksamhetsgruppen för Corporate, Tech and Intellectual Property och har omfattande erfarenhet av transformations- och digitaliseringsprojekt, strategiska och innovativa samarbeten och upphandlingar, samt outsourcingavtal och andra komplexa kommersiella avtal.