Guide till kommersiell tvistlösning i ny upplaga

Nu lanseras den fjärde upplagan av boken ”Guide till kommersiell tvistlösning”. Guiden ger en strukturerad genomgång av de olika tvistlösningsalternativ som står parter till buds, från domstols- och skiljeförfarande till medling och andra alternativa tvistlösningsformer.

Guiden ger också konkreta råd till den som ska förhandla tvistlösningsklausuler med utländska motparter vad gäller bland annat val av säte för skiljeförfarande och tillämplig lag. Läsaren får även ett referensverk med modellklausuler och exempel på hur vissa särskilda frågor kring tvistlösning kan regleras. Sammantaget ger guiden vägledning för den som har anledning att överväga lämplig tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal.

Den nya upplagan innehåller en allmän översyn och uppdatering till de förhållanden som gäller till och med januari 2021. Boken innehåller även nya avsnitt om tredjepartsfinansiering och digitalisering; fenomen som i tilltagande grad påverkar förutsättningarna för kommersiell tvistlösning.

Författarna till boken är Robin Oldenstam, Kristoffer Löf, Jakob Ragnwaldh, Alexander Foerster, Fredrik Ringquist, Robin Rylander och Christoffer Monell, verksamma i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning.

Du som är intresserad av boken är välkommen att kontakta communications@msa.se.

Guidens olika kapitel:

 1. Förord
 2. Metoder för tvistlösning
 3. Allmänna kriterier vid val av tvistlösningsmetod
 4. Alternativ tvistlösning – ADR
 5. Tvistlösning i nationell domstol
 6. Skiljeförfarande
 7. Skiljeavtalet
 8. Allmänna tillägg till skiljeavtalet
 9. Några särskilda frågor i skiljeförfaranden
 10. Tredjepartsfinansiering
 11. Val av tillämplig lag
 12. Jämförelse av olika skiljedomsjurisdiktioner
Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.