En berättelse om korruption

En fallstudie om hur mutor påverkar giltigheten av genomförda kommersiella kontrakt. Kapitel ur boken Essays in Honour of Prof Dr Kaj Hobér, Iustus 2019.

Lär mer här. 

 

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.