Castellum säljer två fastigheter till AMF Fastigheter

Castellum säljer fastigheterna Marievik 27 och Marievik 30 i Stockholm till AMF Fastigheter för SEK 962 miljoner, varav SEK 80 miljoner betalas när ny detaljplan vinner laga kraft.

Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till SEK 962 miljoner med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.

Fastigheterna har totalt en uthyrningsbar area på 11 620 kvm där AFRY och Leica är de största hyresgästerna.

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca SEK 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.