VIA Equity och PFA har förvärvat 30 % av Advania AB

Det ledande nordeuropiska private equity-bolaget Via Equity och Danmarks största kommersiella pensionsbolag, PFA Pension forsikringsaktieselskab, har investerat i Advania AB, en av de största nordiska IT-leverantörerna, och ingår nu i ägargruppen med en ägarandel som uppgår till 30 %.

Advania bildades 2012 genom en fusion av flera IT-bolag från tre nordiska länder. Sedan 2014 då delar av den nordiska ledningsgruppen, Nordic Mezzanine och svenska investerare förvärvade en majoritetsandel har Advania vuxit betydligt och skapat goda finansiella resultat, bland annat genom en innovativ användning av IT-tjänster och IT-plattformar.

2017 ökade Advania sina intäkter med 60 %, till 2 804 MSEK, och EBITDA-resultatet ökade med 59 %, till 258 MSEK. Med VIA equity och PFA som aktieägare är Advania nu bättre positionerade för fortsatt organisk tillväxt samt strategiska fusioner och förvärv.

Mannheimer Swartling representerade Via Equity och PFA i transaktionen, tillsammans med advokatbyråerna Thommessen i Norge och Logos på Island.
Mannheimer Swartlings team leddes av Emma Olnäs Fors och inkluderade bland andra Johan Ljungberg och Johannes Eklund (M&A) och Stefan Perván Lindeborg, Urszula Sieradzka, Ina Söderlund och Mikael Löwnertz (EU & Competition).

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.