Klartecken för Finshark AB att tillhandahålla betaltjänster

Den 28 januari 2021 beviljade Finansinspektionen Finshark AB tillstånd enligt lagen om betaltjänster att tillhandahålla betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

Finshark AB grundades 2019 och är ett Fintech-bolag som verkar inom betaltjänstområdet. Finshark AB erbjuder open banking-lösningar som möjliggör för användare att genomföra nationella och internationella betalningar samt tillgång till ”data insights” baserade på kontotransaktionsdata.

Mannheimer Swartling har agerat rådgivare åt Finshark AB.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.