Om byrånNordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå

82

delägare

550

anställda varav

400 jurister

8

kontor

60 %

kvinnor och
40 % män

Om byrån

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Det innebär att vi förstår våra klienters affärsmässiga utmaningar, samtidigt som vi har den juridiska spetskompetensen att hitta de bästa lösningarna på dessa. 

Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar. Vi ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna. Vår affärsmodell bygger på denna laganda, som finns djupt förankrad i vår företagskultur. Byrån är en dynamisk och spännande arbetsplats för olika yrkeskategorier och erbjuder rätt personer utmaningar i en mycket trivsam arbetsmiljö. Supportorganisationen är uppdelad i olika funktioner, med olika ansvarsområden.  

Styrelse och verkställande direktör

Ansvariga för den löpande verksamheten är byråns styrelse och den verkställande direktören. Byråns delägare sammanträder tre till fyra gånger om året för att diskutera strategiska frågor och dra upp de övergripande riktlinjerna för byråns verksamhet. Styrelsen består av följande personer:

Om byrånRapporter