Om byrånMannheimer Swartling

Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning globalt. Vår kapacitet och kompetens gör att vi kan hantera i princip alla de ärenden våra klienter behöver hjälp med. Vår strävan att alltid leverera marknadens mest högkvalitativa rådgivning genomsyrar alla uppdrag vi åtar oss – oavsett om klienten är en entreprenörsdriven start-up eller ett globalt börsbolag med tiotusentals anställda.

Mannheimer Swartling verkar över hela världen. Vår verksamhet bedrivs från kontor i Sverige, Belgien, Ryssland, Kina och USA. Vi erbjuder fullservice, det vill säga rådgivning inom samtliga områden av affärsjuridik. Våra jurister samarbetar gränsöverskridande mellan de olika kontoren. För att garantera våra klienter bästa möjliga rådgivning och högsta kvalitet betraktas varje uppdrag som hela byråns uppdrag.

Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar och vara en långsiktig samarbetspartner. För att kunna leverera affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet ägnar vi stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna. Vår affärsmodell Pure Lockstep bygger på laganda och långsiktighet. Modellen främjar kunskapsdelning och samarbete, något som genomsyrar hela byrån och fungerar som ett fundament för vår starka företagskultur.

I en omvärld i snabb förvandling förändras ständigt klienternas behov av rådgivning. Ett kontinuerligt förändringsarbete och en väl utvecklad anpassningsförmåga är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att vara en relevant och eftertraktad rådgivare. Vårt mål är att ständigt utveckla byrån på ett sätt som möter klienternas skiftande och allt mer avancerade behov.

Även hållbarhetsfrågorna förändras över tid. Med vår storlek och ställning följer ett ansvar att påverka och driva frågor som är viktiga och utmanande – inte bara för vår egen och våra klienters verksamhet utan även för samhället i stort. Att vara en aktör som tar ansvar, både för sin affärsverksamhet och för det omgivande samhället ser vi som den självklara vägen fram. Vi arbetar därför dagligen och fokuserat med hållbarhetsfrågor –i vår rådgivningen mot klienter, i det interna hållbarhetsarbetet och i våra pro bono engagemang.

82

delägare

550

anställda varav

400 jurister

8

kontor

60 %

kvinnor och
40 % män

Styrelse och verkställande direktör

Ansvariga för den löpande verksamheten är byråns styrelse och den verkställande direktören. Byråns delägare sammanträder tre till fyra gånger om året för att diskutera strategiska frågor och dra upp de övergripande riktlinjerna för byråns verksamhet. Styrelsen består av följande personer:

Om byrånRapporter