Festskrift till Peter Westberg

Peter Westberg, professor emeritus i processrätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, gick nyligen i pension. Med anledning av detta har en festskrift tagits fram till Peter där Anders Ingvarson, Marcus Utterström och Alexander Hardenberger bidragit med artiklar. Du finner artiklarna nedan.

Festskriften i sin helhet, som är fylld med intressanta artiklar, ges ut av Juristförlaget i Lund och går att köpa här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.