VGR vinner större entreprenadtvist mot NCC

Mannheimer Swartling har framgångsrikt företrätt Västra götalandsregionen, VGR, i en större entreprenadtvist mot NCC vid Göteborgs tingsrätt.

Domen kommenteras enligt följande i pressmeddelande från tingsrätten:

”Efter entreprenaden stämde NCC in VGR vid Göteborgs och Vänersborgs tingsrätter och yrkade ca 102 miljoner kronor i ersättning bl.a. för hinder, ÄTA-arbeten, väsentlig rubbning, forcering och skadestånd. Båda målen har handlagts av Göteborgs tingsrätt.

VGR genstämde och krävde att NCC skulle betala ca 16 miljoner kronor i vite till VGR.

Processen har pågått sedan maj 2014 och i målet har 67 vittnen och sakkunniga hörts.

Tingsrätten har nu i domen slagit fast att NCC:s bevisning inte räcker och att NCC därför inte har rätt till begärd ersättning. I stället ska NCC betala vite med ca 11,5 miljoner kronor och VGR:s rättegångskostnader med ca 32,4 miljoner kronor.”

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.