Konsten att välja skiljedomare

Advokat Robin Oldenstam tar upp olika aspekter på skiljeförfaranden, framför allt vad en part bör beakta vid val av partsutsedd skiljedomare. Dessutom behandlas hur parten också kan försöka skaffa sig inflytande över valet av ordförande.

Klicka här för att läsa artikeln.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.