Stockholms stad vinner försäkringstvist i Svea hovrätt

Svea hovrätt har i en dom den 17 november 2021 fastställt att Stockholms stad har rätt till försäkringsersättning från ett flertal försäkringsgivare med anledning av skadeståndsanspråk som riktats mot staden efter stadens ombyggnation av Slussen. Tvisten aktualiserade ett flertal principiella försäkringsrättsliga frågor, såsom den allmänna principen om ovisshet inom försäkringsrätten, skadans placering i tiden och framkallande av försäkringsfall.

Stockholms stad företräddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.