Eva Hägg är ordförande för verksamhetsgruppen Publik M&A och aktiemarknad. Hon är specialiserad på aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner - såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner - och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och rekapitaliseringar. Hennes arbete inkluderar också bolagsrättsliga frågor, informationsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden.

 • Eva Hägg har under flera år rankats som ledande inom sina respektive områden av olika rankinginstitut som Chambers Global, PLC Which lawyer, IFLR1000, Legal Media Groups Expert Guides och Who’s Who Legal.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1994-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1994
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1986-1990
 • Tingstjänstgöring, 1983-1985

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 1983)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 1989
 • International Bar Association, 1996
 • Corporate Governance Forum
 • Nätverket Hilda – ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom rättsväsendet.
 • Ledamot i Aktiemarknadsnämnden, 2010

Verksamhetsgrupp

Eva Hägg

Partner

Eva Hägg är ordförande för verksamhetsgruppen Publik M&A och aktiemarknad. Hon är specialiserad på aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner - såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner - och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och rekapitaliseringar. Hennes arbete inkluderar också bolagsrättsliga frågor, informationsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden.

Utmärkelser

 • Eva Hägg har under flera år rankats som ledande inom sina respektive områden av olika rankinginstitut som Chambers Global, PLC Which lawyer, IFLR1000, Legal Media Groups Expert Guides och Who’s Who Legal.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1994-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1994
 • Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1986-1990
 • Tingstjänstgöring, 1983-1985

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 1983)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1989
 • International Bar Association, 1996
 • Corporate Governance Forum
 • Nätverket Hilda – ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom rättsväsendet.
 • Ledamot i Aktiemarknadsnämnden, 2010