StudentDin väg till näringslivets centrum

Sommartrainee
Varje år erbjuder vi 35 studenter möjligheten att genom vårt sommartraineeprogram prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån vid något av våra kontor i Sverige. Det sex veckor långa programmet ger dig en inblick i vår kultur och en praktisk introduktion till affärsjuridiken och konsultrollen. Mer om sommartraineeprogrammet

Mannheimer Swartling-dagen
Är du nyfiken på vad som händer bakom våra dörrar och hur rollen som affärsjurist ser ut? Mannheimer Swartling-dagen är ett event som riktar sig till alla studenter på juristprogrammet där vi visar dig vår insida och vardag. Under en halvdag hos oss får du en introduktion till vår byrå genom att delta i caseövningar med våra jurister och lyssna till spännande föreläsningar.

Svenska Juridiska Mästerskapen
De Svenska Juridiska Mästerskapen är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Juridikstudenter från universiteten i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Lund och Umeå är inbjudna att delta. Tävlingen är ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper. Mer om Svenska Juridiska Mästerskapen

Trainee i Bryssel
Varje år erbjuder vi traineeplatser på vårt Brysselkontor för studenter som är i slutet av sin utbildning eller nyligen avslutat sina studier. Som trainee får du prova på rollen som internationell affärsjurist genom att arbeta i vår EU- och konkurrensgrupp i EU-rättens huvudstad. Mer om traineetjänsten i Bryssel

Övriga events
Varje höst och vår håller vi event för Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå och Örebro universitet. Eventen hålls både på universiteten och på våra kontor. Se våra aktuella event här

Tingsnotariekväll - Vi vill gärna träffa alla som gör tingstjänstgöring för att berätta mer om oss och hur vi arbetar. En gång per år bjuder vi därför in de som sitter ting till föreläsning, middag och mingel på våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Internationellt - Varje höst finns vi på plats i London och träffar svenska juriststudenter som studerar på universiteten i eller omkring London och vi håller även studiebesök för internationella juriststudenter på våra kontor i Sverige.

Studiebesök - Vi håller även studiebesök för grupper av juriststudenter via olika studentföreningar eller för gymnasieklasser med inriktning på juridik.