19 mars 2019 - Uppdrag

Analysys Mason förvärvar AB Stelacon

Analysys Mason, ett globalt konsultbolag specialiserat inom telekom, media och teknologi, har förvärvat AB Stelacon, ett svenskt konsultbolag vars expertis inkluderar smarta städer, regional tillväxt, digitalisering, policy & reglering och elektroniska kommunikationer. Analysys Masons förvärv av AB Stelacon är strategiskt viktigt eftersom det stärker Analysys Masons position på den skandinaviska marknaden och adderar värdefull kompetens och expertis för att bättre tjäna dess multinationella klienter.

Analysys Mason rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.