ExpertisKompetens inom alla områden av affärsjuridik

Varje verksamhet har sina utmaningar och möjligheter. För att kunna lotsa våra klienter rätt är det därför viktigt att vi kan erbjuda specialkunskap inom olika områden i kombination med vår spetskompetens inom affärsjuridik. I syfte att upprätthålla och utveckla dessa kunskaper är våra jurister organiserade i verksamhetsgrupper. Som en av få svenska advokatbyråer kan vi erbjuda klienter rådgivning inom i stort sett alla affärsjuridiska områden.

Mer om våra verksamhetsområden

Karriär hos oss

Vi rekryterar medarbetare löpande till samtliga våra nio kontor runt om i världen. Välkommen att läsa mer om en karriär på Mannheimer Swartling.

Karriär på byrån

Om byrånNordens ledande affärsjuridiska byrå

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Det innebär att vi förstår våra klienters affärsmässiga utmaningar, samtidigt som vi har den juridiska spetskompetensen att hitta de bästa lösningarna på dessa. Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar. Vi ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna.

Vår affärsmodell bygger på en laganda, som finns djupt förankrad i vår företagskultur. Långsiktighet i synen på både klienter, verksamhet och medarbetare är en viktig del av vår kultur. Det innebär att samarbetet med klienter ofta löper över flera decennier. Det innebär också att vi ligger i framkanten av utvecklingen av nya tjänster inom juridik. Vi arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Ryssland, Kina, USA och Bryssel samt i nära samarbete med andra framstående internationella byråer.

Mer om byrån

Mannheimer Swartling bildades genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå den 1 juli 1990. Love Mannheimer och Tage Zetterlöf grundade Mannheimer & Zetterlöf 1943 i Göteborg. Målet var att bilda en modern byrå som kunde behålla och utveckla sina biträdande jurister till framgångsrika delägare.

Byrån etablerade sitt första utlandskontor 1971 i holländska Rotterdam tillsammans med byråer från Danmark, Norge och Finland. 1973 etablerades kontor i Skåne och utlandsverksamheten vidgades genom etablering av kontor i New York 1983 och i Frankfurt 1989.

Mer om vår historia

Byrån ägs och drivs av 86 delägare (november 2016) vid fyra kontor i Sverige och fem i utlandet. Av byråns anställda är cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män. Mannheimer Swartlings verksamhet är organiserad i verksamhetsgrupper och branschgrupper. Byråns jurister upprätthåller därigenom såväl efterfrågad spetskompetens som branschkunskap.

I de team av jurister som sätts samman inför varje uppdrag skapas just den kombination av kompetens, erfarenhet och branschkunskap som det aktuella uppdraget kräver. Byrån har en supportorganisation bestående av assistenter, kontorsservice, kunskapsavdelning, IT-avdelning, personalavdelning, ekonomiavdelning och kommunikationsavdelning.

Mer om vår organisation

Det som främst skiljer Mannheimer Swartling från andra advokatbyråer i Sverige är synen på hur klienten ska få bästa möjliga stöd. Mannheimer Swartlings recept är ”true partnership”. I grunden innebär det att alla medarbetare ska verka för byråns bästa. True partnership är en modell som bygger på laganda och långsiktighet, och är framförallt ett arbetssätt som främjar samarbete över såväl verksamhetsområden som kontorsgränser både inom Sverige och utomlands.

Vi tror inte på intern konkurrens. Därför drivs vår verksamhet som ett true partnership. Det innebär att resultatet av byråns verksamhet delas lika mellan alla delägare och att alla juristers lön är kopplad till erfarenhetsnivå. Din lön bygger med andra ord inte på dina individuella prestationer utan istället på gruppens. Enligt oss skapas därigenom det bästa tänkbara arbetsklimatet med en teampräglad kultur som gynnar såväl våra anställda som våra klienter. 

Mer om True partnership

En viktig del i Mannheimer Swartlings strategi är att följa klienterna ut i världen. Byrån har verksamhet i fem länder, vilket ger en stabil internationell plattform. Mannheimer Swartling är som oberoende advokatbyrå inte bunden till någon sammanslutning av advokatbyråer. Oberoendet gör att byrån alltid kan anlita eller rekommendera den bästa advokatbyrån för det aktuella uppdraget i de länder där det inte finns egen verksamhet. 

Mannheimer Swartling har ett brett internationellt kontaktnät och ett nära samarbete med andra ledande advokatbyråer runt om i världen. Det finns därför lång erfarenhet av att arbeta i team tillsammans med jurister från dessa byråer i olika projekt. 

Mer om internationellt

Mannheimer Swartlings särställning inom nordisk affärsjuridik bekräftas av de utmärkelser byrån tilldelas.

Alla utmärkelser

HÅLLBARHETMannheimer Swartling och hållbarhet

Som den ledande affärsjuridiska byrån i Norden har vi både ansvar och möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället. Allt fler företagsledningar efterfrågar kunskap i hållbarhetsfrågor, vilket bottnar i ökad insikt om att hållbarhet inte handlar om mjuka värden, utan om att det finns pengar att tjäna och risker att hantera – och därmed om bolagets långsiktiga lönsamhet och överlevnad.

För oss är långsiktighet en viktig del av vår företagskultur där varje medarbetare har i uppdrag att medverka till utveckling av både klienten och byrån i ett långsiktigt perspektiv. Det är den här inställningen som gör att vi ligger i framkant av utvecklingen av nya tjänster inom affärsjuridik. 

Mer om vårt hållbarhetsarbete