Financial district in Singapore

Mannheimer Swartling öppnar kontor i Singapore

Den 1 januari öppnade Mannheimer Swartling sitt nya kontor i Singapore. Kontoret, som ligger bredvid Singapore International Arbitration Centre (SIAC) och världsledande International Court of Arbitration (ICC), blir nu centrum för byråns tvistlösningsverksamhet i Asien.

Utvecklingen av Singapore som förstahandsvalet för internationella tvister i Asien fortsätter. För Mannheimer Swartling, som tillhör den absoluta världseliten inom internationella skiljeförfaranden, är etableringen av det nya kontoret ett naturligt steg.

– Singapore attraherar allt fler stora internationella skiljeförfaranden. Vi bedömer att den utvecklingen inte bara kommer att fortsätta – utan snarare accelerera, och tillsammans med våra globala tvistlösningsteam i Moskva och på våra svenska kontor stärker denna etablering vår ledande position inom internationella skiljeförfaranden ännu mer säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

– Singapore är redan en viktig knutpunkt för stora investeringar och affärsförhandlingar och den juridiska miljön är pålitlig och stabil. Med etableringen av vårt nya kontor och en helt ny China/APAC-desk i Sverige kommer vi även framgent att kunna hjälpa våra klienter med deras affärer i Kina och närliggande länder. På så sätt bygger vi vidare på den unika kompetens och erfarenhet som byrån upparbetat under sin långa närvaro i Shanghai och Hongkong. Vi är övertygade om att detta kommer att ytterligare förbättra vår service till våra klienter, säger Jakob Ragnwaldh, partner i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp och verksam i Singapore.

Juristerna på Singaporekontoret kommer arbeta helt integrerat med byråns tvistlösningsgrupp i Sverige och Moskva samt med byråns övriga verksamhetsgrupper. Totalt har Mannheimer Swartling ett åttiotal jurister som fokuserar på tvistlösning, vilket gör vårt team till ett av de största i Nord-uropa. Vid större och komplexa ärenden som kräver särskild lokal expertis tar byrån även fortsatt hjälp av sitt väletablerade kontaktnät av lokala advokatbyråer i Singapore.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications
+46 70 977 79 34, helena.sjoholm@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.